Branchespecifikke netværk: Mød de andre i din branche

af | jun 17, 2021 | Guide, Konsulentlivet, Netværk og relationer

Som soloselvstændig har du ofte gavn af professionel sparring i forhold til forskellige aspekter af arbejdslivet. Det kan du blandt andet få gennem et branchespecifikt netværk, som kan give mening, hvis du udelukkende arbejder med en bestemt branche. I nogle branchespecifikke netværk samler man folk med forskellige faglige baggrunde og jobs, mens andre repræsenterer de samme faglige profiler, f.eks. kommunikationschefer eller -rådgivere i branchen.

”I nogle virksomheder er der udelukkende én person til at varetage al kommunikation, så her kan man bruge sit netværk til den kommunikationsfaglige sparring og inspiration”, siger Mathilde Lykke Bülow.

Mathilde Lykke Bülow, som er kommunikationsrådgiver og indehaver af virksomheden Concise, er medlem af fire forskellige netværk og har altid været en meget aktiv netværker. Ifølge hende giver det rigtig god mening at mødes med forskellige mennesker fra hele branchen – i dette tilfælde byggebranchen – for at forstå de tendenser og problemstillinger, der er aktuelle lige nu.

Det bedste er de mennesker, jeg møder

De branchespecifikke netværk er ofte præget af fordybelse i specifikke problemstillinger, og så kan de være med til at give et bedre indblik og en større forståelse for de forskellige aktører i branchen. Mathilde har oplevet, hvordan hun gennem sine netværk er blevet endnu mere skarp på konkrete problemstillinger, da hun møder en masse mennesker, der sidder med meget forskellige ansvarsområder og fagligheder. Som hun siger: ”Jeg får utrolig meget inspiration og viden ud af det, og det bedste er alle de spændende mennesker, jeg møder.”

Mathilde Lykke Bülow er kommunikationsrådgiver og indehaver af virksomheden Concise.

Fra digitalisering til boligpolitik

Mathilde er bl.a. med i et større netværk gennem Samuelsen, der er en professionel netværksorganisation. Her mødes netværket en halv dag seks gange om året, og der bliver inviteret en række spændende oplægsholdere, som f.eks. boligminister Kaare Dybvad. Den type af netværk betaler man som regel for, og det betyder også, at man ikke selv skal planlægge netværksmøderne.

Ifølge Mathilde er det en stor fordel, at der er nogen som sammensætter netværkene og vurderer, hvordan medlemmerne får mest muligt ud af hinanden: ”Jeg havde aldrig mødt så mange fra min branche, hvis det ikke var for denne type af netværk. Det udvider ens horisont og giver nogle spændende diskussioner, når man sætter vidt forskellige mennesker fra branchen i samme rum – lige fra bygherre til entreprenør og arkitekt.”

I de professionelle branchespecifikke netværk er nøgleordet vidensdeling, og man sparrer om nye tendenser og tiltag og følger med i, hvad der sker i hinandens virksomheder. Temaerne kan være alt fra digitalisering til boligpolitik, som Mathilde siger.

Få feedback på dit arbejde

Mathilde er også med i flere mindre netværk, hvor man kender hinanden lidt bedre. Som hun fortæller: ”I de mindre netværk giver og får vi feedback på aktuelle opgaver eller emner, som vi er optaget af. Vi tager som regel en runde, hvor vi spørger ind til, hvordan det går i øjeblikket og hvilke arbejdsmæssige udfordringer, man sidder med.” Mathilde har selv været med til at starte et af disse netværk, som ikke koster medlemmerne noget, men hvor medlemmerne selv finder oplægsholdere, ”lægger hus til” og hverver nye medlemmer. Der er altså lidt mere planlægning og forberedelse til hvert netværksmøde, hvis man vælger at blive en del af de frivillige netværk. Fordelen kan så være, at man er lidt mere knyttet til hinanden på det personlige plan.

Find det rette netværk for dig

Skal du ud og finde et netværk, så overvej, hvad der er vigtigst for dig, lyder anbefalingen fra Mathilde. Er det f.eks. at få ny viden om den branche, du arbejder med eller er det mere direkte sparring og feedback ift. fagspecifikke emner? Det kan også være en god idé at finde ud af, om du vil betale for et professionelt drevet netværk, eller du hellere vil gøre noget af arbejdet selv og f.eks. starte et netværk som Mathilde.

Der findes ikke en særlig liste over branchespecifikke netværk, men du kan finde mange netværksorganisationer på LinkedIn, og flere har medarbejdere, der løbende kontakter relevante medlemmer til netværket. Ellers kan du med fordel google dig frem eller spørge rundt i dit personlige netværk. De fleste er meget hjælpsomme på LinkedIn, og på den måde får du også fat i dit netværks netværk.

Læs også de andre artikler om netværk:

Det lokale erhvervsnetværk: Lær byen og forretningslivet at kende

VL-netværk: Tillidsfuld sparring om ledelse og dét at drive virksomhed