Selvstændig i forskellige aldre: Afrunding af et fantastisk tema

af | maj 5, 2021 | Konsulentlivet

Hos SoloCEO har vi i forbindelse med vores tema om ’at blive selvstændig i forskellige aldre’ snakket med flere inspirerende soloselvstændige, som er har taget springet på forskellige tidspunkter i livet. Fælles for dem alle er, at de ikke har fortrudt, selvom der har været udfordringer undervejs.

Vi har opdaget, at den soloselvstændige ikke er en bestemt type, men at der faktisk er stor diversitet. Vi har fået øjnene op for helt nye brancher. Og det har vist sig at både de unge og de mere modne er lige fulde af gåpåmod og ønsket om at skabe noget nyt med den virksomhed, de har etableret. Nogle sælger viden og rådgivning, andre produkter og services. Fælles for dem alle er, at vi har nydt at tale med dem, og vi har lært en masse. Generelt er vi bare blevet endnu gladere for at have startet SoloCEO, fordi vi kan være et talerør for alle dem, der gerne vil dele og inspirere.

Spændende undersøgelse om solopreneurs

Man kan dog alligevel sige nogle generelle ting om soloselvstændige i Danmark. Det har Louise Orbesen skrevet en artikel om (læs artiklen HER). Ifølge hendes undersøgelser er der en overvægt af kvinder, som vælger at blive soloselvstændige. Faktisk er 75 procent af de soloselvstændige i Louise Orbesens undersøgelse kvinder. Og selvom man kan blive selvstændig hele livet, viser statistikken, at langt de fleste er mellem 40 og 60 år, når de tager springet. Således har 76 procent 10 til 15 års erfaring, når de starter op.

Kompetencer og netværk var to ting, som flere af vores interviewpersoner nævnte som afgørende for deres beslutning om at gå solo. Da vi ledte efter interviewpersoner til vores tema, oplevede vi også, at størstedelen af vores henvendelser kom fra personer, der blev selvstændig i 40’erne. Således matcher vores interviewpersoner ganske godt med undersøgelsen om solopreneurs. Fælles for mange af de soloselvstændige, som vi har snakket med, er, at de brænder for deres arbejde, uanset hvilken branche de er i. Ifølge Louise Orbesens undersøgelse, er den helt store trend for tiden at hjælpe og rådgive andre. Dette er også noget, vi kunne aflæse blandt dem, der henvendte sig til os. Mange har virksomhed inden for coaching, ledelsesrådgivning og IT. Men generelt oplevede vi en stor divergens.

Flere af vores interviewpersoner var meget optimistiske omkring fremtiden for soloselvstændige, hvilket også er det billede, som Louise Orbesens undersøgelse viser. Hele 85 procent tror på, at vi kommer til at se flere solopreneurs i fremtiden. Under Corona-epidemien er det også blevet tydeligt, hvordan man kan arbejde hjemmefra og hvilke fordele, der følger med. Ligesom flere af vores kilder fremhævede, er de tre vigtigste årsager til at blive selvstændig er frihed, mening og retten til selv at bestemme. Så selvom Corona for mange selvstændige blev en periode med nedgang i ordrebøgerne, så lader det også til, at perioden har åbnet op for nye muligheder, både hvad angår salg og produkter, men også måden, de selvstændige arbejder på.

Oplevede ulemper ved et liv som selvstændig

Foruden de mange fordele, der kan følge med livet som soloselvstændig, oplever mange også en følelse af usikkerhed og møder udfordringer undervejs. Langt de fleste har en grundlæggende bekymring for, hvorvidt de kan skabe nok omsætning og oplever til tider, at den økonomiske usikkerhed kan være en mental udfordring. Men som Hannah Bergqvist (soloselvstændig i 30’erne) sagde, så føler man sig ikke nødvendigvis mere sikker i sit job som fastansat: ”Der er man underlagt andre ting, som man ikke har indflydelse på. Jeg kan som selvstændig reagere fra den ene dag til den anden, nærmest fra time til time, hvis jeg kan se, at noget ikke fungerer.”

Derudover er der flere, som påpeger, at det manglende sociale samvær med kollegaer også kan være en bekymring. Men så skal man huske muligheden for at indgå i forskellige typer af fællesskaber (Læs fx om TryZone fællesskabet HER) og netværk. I et kommende tema på SoloCEO.dk tager vi fat netop i emnet ’netværk’ og kigger nærmere på forskellige typer netværk målrettet selvstændige.

Meget få vil vende tilbage til lønmodtagerjobbet

Selvom der er visse usikkerheder forbundet med det at tage springet og gå solo, overskygges det af de mange fordele, som de selvstændige oplever. Det er blevet helt tydeligt med vores interviews, og det samme viser Louises undersøgelse. Kun 5 procent regner med at vende tilbage som ansat, hvorimod to tredjedele af de adspurgte ikke kan se sig selv som lønmodtagere.

Hvis du gerne vil vide mere eller selv overvejer en karriere som selvstændig

Temaet om at blive selvstændig i forskellige aldre har været utrolig lærerigt, og vi har oplevet en stor diversitet af soloselvstændige. Nogen har valgt at kaste sig ud i det som 25-årige, mens andre har haft længere tid til at opbygge netværk og kompetencer. Uanset hvor man er henne i livet, og hvilken alder man har, er der fordele og ulemper. Men mest af alt har disse samtaler lært os, at det aldrig er for sent, og der ikke nødvendigvis findes det perfekte tidspunkt at blive soloselvstændig. Det handler om at gå med energien, hvis den er der, og så gøre dit bedste for at skabe det allerbedste fundament for en karriere som soloselvstændig.

Hvis du er nysgerrig på disse tendenser og har lyst til at blive endnu klogere, kan du tage et kig på Louise Orbesens undersøgelse ”Solopreneurs i Danmark”, som du finder via DETTE LINK.

Hvis du selv går og overvejer en karriere som soloselvstændig, så hold godt øje med SoloCEOs sociale medier den kommende tid. Inden længe lancerer vi et spændende forløb målrettet dig, der overvejer at blive selvstændig, eller lige er blevet det.