Vi lever efter Kardemommeloven

af | okt 4, 2020 | Konsulentlivet, Mit konsulentliv, Netværk og relationer

Interview med Thomas Elkjær og Søren Weiss fra tryZone.

SoloCEO kører i de kommende uger et tema om soloselvstændige, der på forskellig vis har slået sig sammen med andre selvstændige. Vi kender til flere typer af set-ups, men måske du kender endnu flere og har lyst til at bidrage? I så fald, skriv endelig til os på info@soloceo.dk.

Én af de sammenslutninger af soloselvstændige, som vi har lagt mærke til, er, når selvstændige finder sammen i en såkaldt ”netværksbaseret” samarbejdsordning. Et eksempel på dette er Søren Weiss, Thomas Elkjær, Tim Pedersen og Jakob Schmidt Sørensen. De arbejder alle som agile coaches hos danske myndigheder og i virksomheder såvel indenlands som udenlands. De stiftede i starten af året det netværksbaserede konsulenthus tryZone.

“Vil I ikke fortælle lidt om tryZone?”

TryZone er en konsulent- og rådgivningsvirksomhed. Derudover udbyder vi træning og kurser.

Vi driver også faglige netværk og laver ”give-back”. For eksempel ved at lægge noget tid ude på universiteter, så de studerende introduceres for den tænkning, der er nødvendig for at manøvrere godt i en kompleks verden samtidig med, at de lærer om de agile principper og værdier.

“Hvordan er jeres set-up ift. tryZone?”

Vi arbejder alle fire ind i TryZone som et netværk. Vi har lavet et setup, hvor vi nemt kan gå fra virksomheden og hinanden, så vi vælger reelt hinanden til hver dag. Det reducerer sandsynligheden for, at vi kører fast i uhensigtsmæssige mønstre eller skaber ugunstige strukturer. Vi vælger at være sammen, fordi vi får så meget fra hinanden og kan levere med en endnu større bredde ude hos kunderne, da vi hver især har individuelle styrker.

Vi styrer udenom snakke om overskudsdeling, hvem der har bragt mest salg ind, eller hvem der udfører mest konsulentarbejde ude hos kunderne. Der er ingen vanskelige aftaler om den slags i tryZone. Vi satte os ned, da vi stiftede virksomheden, og definerede nogle principper for, hvordan vi ville arbejde sammen. Blækket på dette papir størkner aldrig, og vi har løbende gode snakke om vores fundament. Vi lever efter principperne i det daglige samarbejde. Vi har for eksempel principper for, hvordan beslutninger træffes, hvordan intellektuelle rettigheder håndteres, og hvordan vi udviser konduite, respekt og ordentlighed.

“Hvorfor slog I jer sammen? I klarede jer jo alle fire virkeligt godt alene?”

Vi har alle en præference for at høre sammen med nogle andre. Én af glæderne ved nu at være gået sammen er, at det er inspirerende med et fagligt fællesskab. Det er rigtig godt at kunne arbejde sammen og løfte opgaver sammen som gruppe. Det er også værdifuldt at kunne trække på de andres netværk og kompetencer. Det agile felt er stadig mere komplekst, så samarbejdet i tryZone giver os mulighed for at gå ind i en opgave med den person, der er allerbedst til lige præcis det, der skal løftes. TryZone har også givet os muligheden for at tilbyde flere services end det, vi lige hver især havde interesse for og tid til.

Ét eksempel er, at vi er blevet Scaled Agile partnere (et partnerskab, der kvalificerer til, at man udbyder kurser og implementering af den agile metodik SAFe, red.). Det kræver en del, og dét havde ingen af os kunnet løfte alene.

“Hvorfor blev det lige jer fire?”

Det var lidt tilfældigt – og alligevel lå det måske i sol, måne og stjerner. Jakob og Tim har arbejdet sammen tidligere. Jakob og Thomas var på kursus sammen i agil coaching. En dag lavede tre af os frivilligt arbejde sammen. Søren og Jakob lavede noget sammen. Og sådan fortsatte det. Vi har et billede af et farvand med nogle isflager, der drev rundt og ramte hinanden på kryds og tværs en gang imellem. Pludselig faldt en konstellation i hak, og det føltes så rigtigt.

“Hvad har været svært ved at stifte TryZone sammen?”

Det har været overraskende nemt at finde sammen i vores fællesskab. Så vi har faktisk ikke oplevet svære tider. Vi prøver at tage tingene på forkant, via de principper for samarbejde, som vi definerede i starten.

“Hvilke glæder har den fælles virksomhed givet jer?”

Kompetent feedback. Så snart man ønsker sparring på et højt fagligt niveau, så er der altid nogen at ringe til. Det er trygt og enormt udviklende. Den faglige dialog er inspirerende og katalyserer en kreativ proces. Det udvikler også et kammeratskab og giver en masse gode oplevelser, fagligt og personligt.

Vi har hver især bestemte kvaliteter. Nu, hvor vi kender hinanden rigtig godt, ved vi hvem, der tager hvad, og så falder opgaverne bare meget naturligt de rigtige steder hen. Nu er der plads til, at man hver især brænder for et bestemt område af det agile samtidig med, at helheden udvikles, fordi de andre kommer med gejst for nogle andre områder.

Når vi kombinerer vores ekspertiser, så skaber vi nogle fuldstændigt vilde ting, som giver vores kunder nye muligheder i deres udvikling. Hvordan man skaber det perfekt sammentømrede agile team, der lykkes sprint efter sprint, har været en nøgle, som vi har ledt efter igennem hele vores karriere. Den har vi blandt andet fundet ved at kombinere flere af vores ekspertiser. Det kommer nu vores kunder til gode.

“Har I nogle gode råd til andre, der slår sig sammen i et fagligt fællesskab, eller som stifter mindre virksomhed?”

Vi lever generelt efter Kardemommeloven: ”Man skal ikke plage andre eller sætte livet til. Og for øvrigt kan man gøre, hvad man vil”. Det virker for os.  Vi har en totalt åben omgangsform og hviler i den. Vi kan sige hvad som helst til hinanden – og gør det. Vi har et stærkt fundament, fordi vi netop bl.a. lever af at etablere sunde teams. Så vi har gode værktøjer og formår at reflektere over os selv og hinanden, når der er udfordringer.

Vi bruger vores viden om etablering af psykologisk tryghed i udvikling af vores eget team. Dette har givet os en masse indsigter. Der er blevet åbnet for mange ærlige og modige dialoger, som vi måske ellers ikke ville have haft – og slet ikke så hurtigt. Vi er meget forskellige personligheder, og øvelserne har givet os en særlig indsigt og dyb forståelse for os selv og hinanden.

Med vores principper som pejlemærke tager vi den medicin, som vi ordinerer vores kunder kombineret med en pæn portion vilje og passion.

Hvis du har lyst til at læse mere om TryZone, så finder du deres hjemmeside HER.