Der er kun én, der kan tage ansvar for dit helbred og din erhvervsevne…

af | jun 25, 2020 | Forsikring og pension, Vidensbank

Annonce/Skrevet i samarbejde med Pension for Selvstændige og Danica Pension.

Det er ingen hemmelighed, at man som selvstændig oftest må klare sygedage, ferie eller barn syg for ”egen regning”. Disse situationer er nogle af årsagerne til, at mange revisorer klogt råder deres soloselvstændige kunder til at spare 3-6 måneders indtjening op i deres firma. Denne opsparing kan dække kortere- eller længerevarende sygdom eller perioder med begrænset eller ingen indtjening (Hej Corona!).

Vi i SoloCEO bakker fuldstændigt op om dét råd. Men kan du gøre mere for at sikre dig mod sygdom, eller hvis du skulle miste erhvervsevnen i en periode? Ja!

Vi møder faktisk jævnligt selvstændige, der ikke tror, man kan få pensionsopsparing eller diverse sundheds-, sygdoms- eller tab af erhvervsevneforsikringer, når man arbejder solo. Derfor ser vi nu nærmere på nogle af de emner i en række artikler. Den første får du her lige op til sommerferien, så du måske kan finde tid til at få det ordnet, hvis du er én af dem uden pension eller forsikringer. Vi har allieret os med vores gode samarbejdspartnere fra Pension for Selvstændige og Danica Pension, helt konkret med Morten Løgtholt Thomsen og Malene Højer Danmark, der begge arbejder som rådgivere hos Danica Pension, med speciale i selvstændige.

Hvordan sikrer man sig optimalt mod sygdom eller tab af erhvervsevne, når man er selvstændig?

Helt overordnet, så er der flere muligheder for at sikre sig. Du kan:

1. Oprette en sygedagpengesikring gennem Udbetaling Danmark og eventuelt kombinere den med opsparing i virksomheden til at supplere dækningen. Du vælger selv, om forsikringen starter ved 1. eller 3. sygedag. Her får du udbetalt sygedagpenge, når du bliver syg, og skal udfylde en blanket for at få dem udbetalt.

2. Lave en Sygedrifttab-/Nøglepersonsforsikring ved et forsikringsselskab. Den kan starte efter tre ugers sygdom og kan supplere sygedagpengene i op til et år, skulle du blive langtidssyg. Dette kan være særligt vigtigt, når du er indehaver/enkeltmandsvirksomhed, da der jo ikke er nogen til at erstatte dig, hvis du skulle blive syg i længere tid.

3. Tegne en ’Tab af erhvervsevne’ forsikring (nogle gange kaldet Invalidepension). Den starter typisk udbetaling efter 3 måneders sygdom eller ulykke,  der går ud over din evne til at arbejde. Forsikringen kan fortsætte, indtil du er arbejdsdygtig igen, eller indtil du når din pensionsalder. Hos Danica fortæller de, at kun 1/3 af de selvstændige har tegnet en Tab af Erhvervsevneforsikring. De resterende vil skulle leve af deres opsparing, dagpenge, eller deres partners indkomst, skulle de blive uarbejdsdygtige.

4. Tegne arbejdsskade- eller ulykkesforsikringer og en forsikring mod Kritisk Sygdom, der kan give større engangsbeløb ved varigt mén, eller hvis du får en kritisk diagnose.

Ovenstående forsikringer kan med fordel suppleres med en sundhedssikring, der kan hjælpe med en hurtigere behandling på for eksempel privathospital, hos psykolog eller hos fysioterapeut.

Er der faldgruber, som man skal være opmærksom på som selvstændig?

Vi spurgte Morten Løgtholt Thomsen og Malene Højer Danmark fra Danica. Morten fortæller:

”Du bør være opmærksom på betingelserne for, hvordan forsikringerne dækker. En typisk faldgrube er forskellen på Tab af erhvervsevne forsikring og Invalidepension. Den store forskel mellem disse to er, at forsikring ved tab af erhvervsevne dækker, hvis din evne til at arbejde er nedsat med 50% eller mere, og den starter udbetaling efter 3 måneder.

Invalidepensionen udbetaler typisk først, hvis din evne til at arbejde er nedsat med 66% eller mere, og typisk skal din arbejdsevne være varigt nedsat – dette betyder, at den i praksis starter udbetaling meget senere end forsikringen ved tab af erhvervsevne.”

Hos Danica kan de se, at over 30% af de kunder, de udbetaler til, er tilbage på arbejde efter 2 år, og de vil aldrig kunne få hjælp fra en invalidepension.

Morten fortæller om en anden faldgrube: ”Vi ser enkelte Tab af Erhvervsevne forsikringer, der undtager fx stress. Stress står nok for ca. 30% af dem, vi udbetaler til, så her bør man se sig for. Vi ser også visse Tab af Erhvervsevneforsikringer, der ikke kompenserer for modregning i det offentlige eller ikke udbetaler sammen med Fleksjob. Det gør vi.”

Kan jeg ikke bare gå ned i et forsikringsselskab eller en bank og tegne mine forsikringer?

Når du tegner en ny forsikring, skal du altid udfylde en helbredserklæring, der fortæller om din sygdomshistorik. Hvis du er helt soloselvstændig, så bores der ofte temmelig meget i dette, da forsikringsselskabet løber en større risiko ved enkeltpersoner end ved en virksomhed, hvor de ser på risikoen på tværs af en større gruppe. Det er her, det er en fordel at tegne via Pension for Selvstændige, for så udgør vi selvstændige sammen en gruppe, der kan få langt bedre priser, dækningsvilkår og krav til helbred, end hvis du fx tegner forsikringer via din bank eller et forsikringsselskab.

Myter blandt selvstændige ift. at sikre sig under sygdom eller tab af erhvervsevne

Morten og Malene fortæller, at de jævnligt møder selvstændige med en forventning om, at sygdom eller tab af erhvervsevne aldrig sker for dem. Heldigvis er det sjældent, og der er måske også en tendens til, at selvstændige er en smule mere hårdføre i forhold til en fastansat, når man ser på de kortere sygdomsforløb. Men statistikken viser, at tallene ved tab af erhvervsevne er ens for selvstændige og fastansatte.

Danica og Pension for Selvstændige har derfor sammensat en stribe unikke behandlingsmetoder, der er med til at sikre, at flest muligt kommer tilbage på arbejde.

Malene fortæller:

”Som udgangspunkt bliver du ikke i særlig høj grad hjulpet af samfundet, hvis du bliver syg som selvstændig. Her er det dit eget ansvar at sikre, at du er ordentligt stillet, hvis tingene ikke går efter planen.

Hvert år hjælper vi mange selvstændige tilbage til deres arbejde. Her er det vigtigt at have et effektivt set-up som pensionsselskab, således man sikrer hurtig tilbagevending, fordi du som solo-selvstændig er virksomheden. Uden dig – ingen virksomhed. 

Det betyder meget for os, at vi hjælper mennesker med at få livskvaliteten tilbage – det giver værdi for vores kunder, men også for vores egen bundlinje – Win-win for alle parter. Vi gør også en samfundsmæssig forskel ved at hjælpe de selvstændige tilbage på arbejde. Begge dele vil vi gå meget langt for at bidrage til.

Har I et sidste godt råd til soloselvstændige ift. forsikringer og sygdom?

Det kommer samstemmigt fra både Malene og Morten: ”Du skal leve af den indtjening, du skaber fra nu og indtil du fylder 68. Dét skal du huske, og det kræver, at du laver en forsikring samt eller anden form for opsparing til din alderdom. Der er ikke andre end dig til at tage dette ansvar for dit arbejds- og pensioneringsliv. Så det er ikke et område, hvor man skal stikke hovedet i busken.”

Har du lyst til at vende din egen situation med Malene eller Morten? Så er du meget velkommen til at tage fat på dem på tlf. 31 75 00 55 (Malene) eller 30 36 81 96 (Morten)

Har du ideer til kommende artikler inden for dette tema?

Vi forestiller os, at kommende emner i denne artikel-serie kunne være:

  • Investering og dine muligheder for at optimere din opsparing som selvstændig (ejendomme, aktier, skattefordele etc.)
  • Hvordan du lægger en god plan for din samlede indkomst (sygdom, ulykke, pension)
  • Sikring af din virksomhed ved skilsmisse eller død
  • Hvordan du overdrager din virksomhed til en anden

Kun fantasien sætter grænser. Skriv endelig til os på info@soloceo.dk, hvis du har idéer, ønsker eller gode kontakter med viden på ét af områderne.