At vælge freelancelivet fra – Hvorfor? 3/3

af | maj 25, 2020 | Konsulentlivet, Mit konsulentliv, Netværk og relationer

Denne artikel er del af en serie på i alt 3 artikler, som fortæller om, hvorfor man vælger livet som freelancer fra, til fordel for en fastansættelse. Vi taler i serien med seks tidligere freelancere eller soloselvstændige, og de fortæller om deres oplevelser og bevæggrunde for at livet som soloselvstændig ikke var noget for dem. I hvert fald ikke lige nu. Læs første del af serien lige her, og anden del her. (Åbner i nyt vindue)

Den 4. årsag til at fravælge livet som freelancer: Økonomiske bevæggrunde og ønsket om en mere stabil indkomst

Vi ved fra mange af de selvstændige, som vi taler med gennem SoloCEO.dk, at bekymringen om økonomien er én af de store overvejelser, når man drømmer om livet som soloselvstændig. De konstante bekymringer om, hvorvidt de faste udgifter kan betales, og om man dermed overhovedet tør tage springet ud i livet som soloselvstændig.

Denne bekymring er meget reel. Og det sker jo altså indimellem, at man ikke har penge nok på kistebunden til at fortsætte. Som vi netop har hørt fra Christina Guldhammer, så kan denne bekymring fylde så meget, at man ikke trives som selvstændig.

Lisbeth Borup, som vi tidligere har hørt om i dette tema (Link til 2. del, hvor Lisbeth udtaler sig første gang) oplevede den manglende likviditet begyndte at snige sig ind på hende. Da Lisbeth standsede op efter 2,5 år som freelancer og havde satset på en start-up virksomhed med andre freelance konsulenter måtte Lisbeth erkende, at pengekassen var ved at blive tom. Og sammen med de faglige bevæggrunde om at savne kolleger, og ønsket om at ville bygge videre på den faglige værktøjskasse, blev de økonomiske overvejelser tungtvejende i Lisbeths beslutning om at blive fastansat. Også for Rune Hvalsøe var økonomien én af de store årsager til, at han i sin anden periode som freelance konsulent endte med at beslutte, at en fastansættelse var det mest sikre for ham. Rune fortæller til SoloCEO: ”Af private årsager måtte jeg og min familie retur til Københavnsområdet. Dette var midt i sommerferien, så der var ikke freelance opgaver at få, og jeg havde ikke den nødvendige buffer til at give det tid. Derfor blev det en fastansættelse, så jeg kunne få ro på økonomien igen. Jeg har siden haft to fastansættelser, og begge har været super gode opgaver.”

Men du kan også risikere, at selvom du personligt trives i den usikkerhed, som livet som selvstændig medfører, så kan udefrakommende aktører faktisk gøre, at du alligevel må vælge det fra. Dette gjorde sig gældende for Pernille Sode, som vi også har hørt fra tidligere i dette tema (Link til 2. del, hvor du møder Pernille første gang). Hun ønskede at købe hus, men kunne ikke blive godkendt i banken, grundet det faktum, at hun var selvstændig. Dette har vi hørt om fra flere, nu tidligere selvstændige. At de har været nødt til at vælge en fastansættelse, for at kunne være kreditværdige til et boligkøb. Dette tema er rigtig interessant, for vi ved, at dette ikke gør sig gældende for alle soloselvstændige. Så vi vil fra SoloCEO’s side meget gerne dykke mere ned i dette emne, så vi også hjælper med at få belyst dette aspekt omkring økonomien som selvstændig. Men mere om det senere.

Som afrunding til dette tema om årsager til, hvorfor man vælger livet som freelancer fra, skal vi næsten lige se på, hvordan det så føltes at tage beslutningen om at sige farvel til livet som soloselvstændig, og om der er kommet reaktioner fra omverdenen på beslutningen. Flere af de interviewede kom selv ind på disse emner.

At tage beslutningen: Det giver ro, men man er måske også blevet lidt mere besværlig

For langt de fleste giver det en større ro at blive fastansat igen. De tager jo usikkerheden om økonomi og den næste opgave ud af ligningen, de får faste kolleger, og de bliver del af det kendte med teammøder, 1-1 med en leder og julefrokost igen. Som Susanne Bang Poulsen fortæller:

”Som fastansat skal jeg have medarbejderudviklingssamtaler, til afdelingsmøder og teammøder, så en del af min tid går med møder. Som freelancer er man ikke altid inkluderet og en fast del af teamet. Det kunne jeg godt savne, men jeg har ikke savnet de mange møder.  

Men det har givet mig en ro, at jeg ikke skal overveje, hvad jeg skal lave, når min kontrakt udløber. Jeg har fået min fritid igen på en ny måde, fordi jeg hviler meget mere i min dagligdag. At være fastansat giver mig mere tid til min sport og min familie, fordi jeg har fået en anden ro på mit arbejdsliv.”

Flere af vores interviewpersoner fortæller dog også, at der er savn forbundet med ikke længere at være freelance. Lisbeth Borup siger:

”Det sværeste ved ikke længere at være selvstændig er helt klart, at jeg mistede fleksibiliteten. Som freelancer kunne jeg lidt mere selv kunne planlægge mit arbejdsliv.” 

Susanne Bang Poulsen genkender også dette billede:

”Jeg skal lige vænne mig til at være ”låst fast”, og at jeg ikke skal shoppe rundt mellem fastansættelser. Men det er en følelse, der går hurtigt over. Tingene veksler jo også i mit fag, så jeg har sikkerheden i fastansættelsen, men tingene i mit job forandrer sig også, så jeg kommer ikke til at sidde fast og ender med at kede mig.”

Som medarbejder er du måske også blevet en smule mere ’besværlig’ at have med at gøre. Med Lisbeth Borups ord:

”Som freelance er det nemmere at acceptere, at der træffes ”dårlige” beslutninger. Du kan rådgive om det, men det ”bider” på en anden måde når du er internt ansat. Jeg er nok blevet en lidt mere bøvlet medarbejder af have været freelancer.”

Reaktionen fra omverdenen var større, da skiftet var fra fastansat til freelance

Nogle af de interviewede fortæller, at de ikke mødte de store reaktioner, da de besluttede at tage imod en fastansættelse igen. Lisbeth Borup fortæller for eksempel:

”Dengang, jeg blev selvstændig, eksploderede interessen. Men jeg var også meget transparent med mine overvejelser undervejs, som jeg overvejede at blive fastansat igen. Så det var en proces for min omverden, ligesom for mig selv.  Da jeg så traf beslutningen, var det ikke en overraskelse for mit netværk. Jeg tror dog også, at dette hænger sammen med, at rigtig mange selv går med drømmen om det frie liv som freelancer. Så når de så kender nogen, der bliver det, vil de meget gerne mødes og høre om, hvordan det så er. Om det lever op til deres forventninger. De fleste kender en fastansættelse godt, så dér er interessen ikke så stor.”

Vi vil fra SoloCEO’s side gerne takke de 6 seje tidligere freelancere for deres ærlige bidrag til dette tema. Vi håber, at deres erfaringer, har bidraget med inspiration og viden til de af jer, der er nysgerrige på livet som freelancere. Og at I, der allerede har valgt denne karrierevej, kan genkende jer selv i refleksionerne. Tak for, at du læste med:)