Revisoren om skat, regnskab og lovgivning

af | sep 14, 2019 | Konsulentlivet, Rådgivning

Skat, regnskabskrav og lovgivning

Forfattet af Anders Nielsen, partner og statsautoriseret revisor hos Christensen Kjærulff, Statsautoriseret revisionsaktieselskab. 

Hvilke regnskabskrav gælder, og hvem har ansvaret?

Når du driver en enkeltmandsvirksomhed, skal du ikke offentliggøre årsregnskab, men du skal derimod udarbejde et skatteregnskab, og du skal også overholde bogføringsloven.

I forbindelse med indberetning af den udvidede selvangivelse skal der oplyses regnskabstal.

Ansvaret for regnskabet er dit, hvilket betyder, at det er dit ansvar, at dine kvitteringer forefindes, og at udgifterne ikke har privat karakter mv. Din revisors eller bogholders opgave er at hjælpe dig med at leve op til kravene i skattelovgivningen.

Hvad med skatten?

Når man driver en enkeltmandsvirksomhed sker beskatningen via den personlige årsopgørelse, hvilket er det man kalder beskatning efter personskatteloven. Skatten betales løbende over året i 10 rater, også nævnt B-skatterater. Størrelsen på B-skatteraterne fastlægges i forskudsopgørelsen på baggrund af forventningerne til resultatet i virksomheden. Forskudsopgørelsen kan ændres i løbet af året, i takt med at man bliver klogere på resultatet.

Som udgangspunkt beskattes virksomhedens overskud som personlig indkomst, uanset om man hæver hele overskuddet, eller om man lader overskuddet blive i virksomheden. Der er altså risiko for at betale topskat af penge, som ikke er hævet, men stadig står i virksomheden.

Hvad gør den gode rådgiver med skatten?

En god revisor rådgiver dig om muligheden for anvendelse af Virksomhedsskatteordningen (VSO). VSO er en ordning for dig, som har en god indtjeningen i din konsulentvirksomhed, men ikke hæver hele overskuddet til privatforbrug. Ved anvendelse af VSO er det muligt at skabe et skattemiljø, hvor man udjævner indkomsten over tid, hvilket kan medføre en lavere samlet skattebetaling, idet der er mulighed for at optimere så der betales mindre topskat.

Deadlines

Herunder er en oversigt over de mest almindelige deadlines, som du skal være opmærksom på:

 

Opgave

Deadline

Moms Q1

Primo juni

Personlig selvangivelse

Ultimo Juni

Moms Q2

Primo september

Moms Q3

Primo december

Moms Q4

Primo marts

Læs også om Anders’ gode råd til opstart og etablering af din konsulentvirksomhed her

SoloCEO er udelukkende et website, der er tiltænkt oplysning og inspiration til selvstændige. SoloCEO kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl i blogindlæg. Læs evt. mere her