Revisoren om opstart og etablering

af | aug 20, 2019 | Konsulentlivet, Rådgivning

Regnskabs – og skattemæssige overvejelser i erhvervet som selvstændig konsulent. 

Forfattet af Anders Nielsen, partner og statsautoriseret revisor hos Christensen Kjærulff, Statsautoriseret revisionsaktieselskab. 

Overvejelser ved opstart

Ved opstart af virksomhed skal du vælge hvilken virksomhedsform, du ønsker at drive virksomheden i. De to mest almindelige virksomhedsformer er enkeltmandsvirksomhed og anpartsselskab (ApS).

Den største forskel på en enkeltmandsvirksomhed og et anpartsselskab er hæftelsen. Når man driver en enkeltmandsvirksomhed hæfter man personligt for alle krav mod virksomheden – man hæfter altså med hele den private formue. Ved drift af virksomhed i anpartsselskab er hæftelsen begrænset til den indskudte selskabskapital på minimum kr. 40.000.

Driver man en konsulentvirksomhed, hvor der er tilknyttet et rådgiveransvar af en vis størrelse, eller hvor man planlægger at have ansatte, kan det være fordelagtigt at vælge et anpartsselskab som virksomhedsform.

Det er dog vores opfattelse, at de fleste konsulentvirksomheder kan drives i en enkeltmandsvirksomhed, hvorfor dette indlæg primært omhandler drift i enkeltmandsvirksomhed.

Gode råd ved etableringen

  • Opret en særskilt bankkonto til din virksomhedsøkonomi
  • Undgå at blande din virksomhedsøkonomi sammen med din privatøkonomi. Overfør i stedet runde beløb til din privatkonto
  • Afsæt faste tider ugentligt eller månedligt til administrative opgaver
  • Ret din forskudsopgørelse straks efter oprettelsen af virksomheden
  • Opret e-boks til virksomheden med det samme
  • Autoriser din rådgiver til din personlige skattemappe
  • Brug din tid på at udvikle din virksomheden og outsource de opgaver, der tager tid og energi

Hvad hvis jeg vil have et selskab?

Der er større krav til virksomheder, der drives som selskaber end til enkeltmandsvirksomheder.

Dette giver egentlig også god mening, da man jo kun hæfter med det beløb, som man skyder ind i selskabet, når man stifter det.

Dette vil f.eks. have betydning, hvis man har et par ansatte, og det viser sig, at der pludselig ikke er opgaver til dem, og at selskabet derfor ikke har råd til at betale lønnen i opsigelsesperioden.

Hvis man går konkurs med den personlige virksomhed, så er det dig som ejer af virksomheden, der skal betale, mens man som ejer som udgangspunkt ikke kommer til at betale noget af egen lomme, hvis man går konkurs med et selskab.

Man skal være særdeles opmærksom på, at selskabets økonomi skal være 100 % adskilt fra privatøkonomien. Det er således ulovligt at hæve penge fra selskabet til privatøkonomien, uden at dette er indberettet til Skattestyrelsen som løn.

Selvom det er dit eget selskab, skal du altså ansættes i selskabet, der skal udarbejdes en direktørkontrakt, og selskabet skal tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Der skal hvert år offentliggøres en årsrapport, der lever op til kravene i årsregnskabsloven, ligesom selskabet har sin egen selvangivelse, der skal indberettes til Skattestyrelsen.

Ovenstående forhold er blot nogle af de ting, man skal være opmærksom på, hvis man driver virksomheden som et selskab.

Derfor anbefaler vi, at du vælger en statsautoriseret eller registreret revisor, hvis du driver din virksomhed i selskabsform.

Effektivitet i hverdagen

Bogholderi og regnskab er blevet digitalt, og det skal din hverdag også være. Spørg derfor din revisor eller bogholder om råd til hvilke apps og andre værktøjer, der kan lette din hverdag.

Vores råd er også at spørge din revisor eller bogholder til råds om hvilket bogføringsprogram, der skal anvendes i forbindelse med dit regnskab. Din revisor vil ganske sikkert have en præference – det kan sammenlignes med valget mellem Android og Apple.

SoloCEO er udelukkende et website, der er tiltænkt oplysning og inspiration til selvstændige. SoloCEO kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl i blogindlæg. Læs evt. mere her.